Grensreconstructie


Voorafgaand aan het ontwikkelen van een bouwproject zal de vraag aan de orde komen tot hoever de percelen waarop gebouwd kan worden zich uitstrekken.

Bij het plaatsen van een terreinafscheiding zal de vraag aan de orde komen waar precies de perceelgrenzen liggen.

Een reconstructie in het terrein van de bestaande kadastrale grenzen zal de vereiste duidelijkheid geven.

FACTO GEO verzorgt voor u de reconstructie van bestaande kadastrale grenzen.

Wij kunnen ook een digitaal bestand met daarin de kadastrale perceelgrenzen vervaardigen.


FACTO GEO verzorgt voor u de reconstructie van bestaande kadastrale grenzen.

Waar mag bij het bouwproject worden gebouwd?
Waar liggen de perceelgrenzen?


Een reconstructie in het terrein van de bestaande kadastrale grenzen zal de vereiste duidelijkheid geven.