Kaveluitzetting in combinatie met kadastrale splitsing van percelen


Het vroegtijdig kadastraal splitsen bij nieuwbouwprojecten biedt rechtszekerheid en duidelijkheid voor zowel koper als verkoper. Daarnaast verlaagt dit de kadastrale kosten.

FACTO GEO combineert de kaveluitzetting en de kadastrale inmeting in één werkgang en levert de meetgegevens vervolgens aan ten behoeve van de perceel registratie bij het Kadaster.

Door deze methode van werken verkrijgt de opdrachtgever ook nog eens een korting op de kadastrale tarieven.

Onze opdrachtgevers voor deze activiteit zijn onder meer:

  • projectontwikkelaars
  • het notariaat
  • wooncorporaties

Kaveluitzetting en kadastrale splitsing


Het vroegtijdig kadastraal splitsen bij nieuwbouwprojecten biedt rechtszekerheid en duidelijkheid voor zowel koper als verkoper. Daarnaast verlaagt dit de kadastrale kosten.


Onze landmeters zorgen voor de eenduidige kaveluitzetting en kadastrale inmeting.