Revisiemetingen (Leidingenregistratie)

Revisiemetingen zorgen ervoor dat kaartmateriaal wordt vernieuwd. De specialisten van FACTO GEO maken voor u revisietekeningen: zowel van bovengrondse als van ondergrondse objecten.


Als een project is afgerond, is het van belang om het bestaande kaartmateriaal snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Revisiemetingen worden vooral uitgevoerd voor gemeenten, provincies en landelijke overheden.

FACTO GEO kent de specifiek normen en standaarden voor het inmeten en aanleveren van gegevens van gemeenten. Maar ook van standaarden zoals GBKN, BAG, BGT (in 2D en 3D) en DTB’s voor (Kern)GIS hebben wij de juiste kennis.

FACTO GEO levert u de revisiegegevens aan in het gewenste bestandsformaat.


Onze activiteiten

  • Traceren van kabels, leidingen, schema’s en installaties
  • Uitzetten en controle tijdens aanleg
  • Lokaliseren en inmeten van bestaande ondergrondse kabels en leidingen
  • Rioolrevisie en -inventarisatie
  • Zettings- en zakkingsmetingen
  • Inventariseren bestaande kabels en leidingen d.m.v. KLIC

"Wij leveren uw revisiegegevens aan in elk gewenst bestandsformaat."