De geo-sector slaat de handen ineen rondom de coronacrisis!


FACTO GEO roept samen met GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland opdrachtgevers zoals Gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat en Kadaster op om samen met de markt te bekijken wat er mogelijk is in het aanpassen van de planning van projecten, bepaalde taken waar geen face-to-face contacten voor nodig zijn naar voren te halen etc, om er met elkaar voor te zorgen dat de geosector gezond blijft.

Statement
Lees hieronder de gezamenlijk statement GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland.

Klik hier voor de statement van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland.

De regering verdient alle complimenten voor het grote pakket aan steunmaatregelen dat is opgesteld voor ondernemers. Dit is een geweldig vangnet en het is goed te weten dat je hier als ondernemer op kunt terugvallen.

Wij zien mogelijkheden om de werkzaamheden in onze sector draaiende te houden zonder direct een beroep te hoeven doen op het pakket aan steunmaatregelen. Onze branche is goed ingericht om op afstand te werken voor de verwerking en analysering van data en het ontwikkelen van Geo-ICT tooling. Hiermee dragen wij nadrukkelijk bij aan de oproep om zoveel mogelijk contacten te vermijden, terwijl de data inwinning in belangrijke mate solistisch wordt uitgevoerd.

GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland doen een beroep op alle betrokken stakeholders in de geo-sector, met als doel ervoor te zorgen dat we alles op alles zetten om binnen de kaders van veiligheid en gezondheid onze werkzaamheden in de geo-sector te kunnen continueren, zodat wij vooralsnog geen beroep hoeven te doen op het pakket aan steunmaatregelen van de overheid.