BAG/BGT metingen Texel


Wij hebben BAG/BGT-metingen verricht op Texel.

Onze collega Paul landmeter, heeft alle terrestrisch in te winnen mutaties gemeten. Dit zijn mutaties die we m.b.v. mutatiesignalering (kaart-foto) hebben opgespoord. Elke vierkante meter van Texel is, bij wijze van spreken, grondig nagelopen op fysieke veranderingen. De mutaties worden vervolgens gekarteerd of gemeten. De gemeten mutaties komen met een hogere kwaliteitsniveau in de BGT/BAG. Vaak gaat het om gebouwen/panden.

Dat leverde prachtige foto’s op!