Deformatiemeting IJsselbrug Zutphen

Onze vakmensen hebben aan de oude IJsselbrug in Zutphen een deformatiemeting uitgevoerd.


Voor het project aan de oude IJsselbrug in Zutphen heeft FACTO GEO een deformatiemeting uitgevoerd.


Foto's genomen tijdens werkzaamheden door FACTO GEO

Er is een nulmeting gedaan om de stand van zaken bij aanvang van het project in kaart te brengen. Op aanvraag van de opdrachtgever worden herhalingsmetingen verricht om de hoogte en eventuele verzakkingen te kunnen monitoren. Ook zijn er enkele uitzetwerkzaamheden uitgevoerd onder andere voor de staatconstructie (uitzetten van ankers).

Lees meer over de werkzaamheden aan de oude IJsselbrug in Zutphen op de website van de gemeente Zutphen. https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen...


Artist impression nieuwe oude IJsselbrug.