FACTO GEO doet Kweldermetingen op het Wad


Van Noordpolderzijl in Groningen tot Zwarte Haan in Friesland is het Wad verdeeld in vakken. Jaarlijks moeten de vakken worden gemeten om eventuele verhogingen van kwelders te kunnen bepalen. De kwelders zijn dat deel van het Wad waar bijna nooit meer water komt en dat daardoor met gras begroeid is. Meten op het Wad kan alleen tijdens eb. Meerdere collega’s hebben de metingen uitgevoerd.

Afhankelijk van de getijden wordt er gewerkt.

Onze opdrachtgever legt de gevlochten rijzendammen aan zodat de kwelders ontstaan en doen het onderhoud, dit in opdracht van Rijkswaterstaat. In hun bestek staat het meten van de kwelders beschreven.

Een prachtige werkplek!

De meting wordt geheel middels GPS uitgevoerd. Voor een hogere hoogte-nauwkeurigheid dan normaal met GPS wordt er gebruik gemaakt van een eigen basisstation.

Ook de slenken worden ingemeten: zwaar werk! (omlopen is geen optie)

Het basisstation wordt op een vast punt opgesteld, vaak op de dijk. Door middel van een waterpassing is de NAP hoogte naar het vaste punt gebracht. Als het basisstation staat en de werking is gecontroleerd kunnen we de kwelder op om daar in raaien hoogtes op te nemen.

Een prachtige opdracht die we inmiddels al jaren elk jaar uit mogen voeren!