FACTO GEO: nulinspectie hoogspanningsverbinding

FACTO GEO biedt BAM Infra in samenwerking met de meetkundige dienst van BAM materieel ondersteuning bij het verzorgen van de maatvoering voor de nieuwbouw van de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380kV.


Met onze snelle en accuraat ingevlogen nulopname hebben wij het tracé vastgelegd met lidar en orthomosaic beelden.

Daarnaast bieden wij BAM Infra ondersteuning bij het inrichten van het kwaliteitssysteem dat TenneT hanteert (SCB). Hiermee zijn de bouwprocessen geborgd en daarmee ook de kwaliteit en continuïteit van de data.

Bemande opname

Mede door een snelle en succesvolle nulopname vanuit de lucht, is een 20 kilometer lang tracé vastgelegd met lidar en orthomosaic beelden. Dit tracé is op 28 februari succesvol ingevlogen door middel van een bemande opname door onze partner Plan3D by Vansteelandt.