Maatvoering BAM Woningbouw WerkhovenVoor BAM Woningbouw hebben wij de complete maatvoering verricht ten behoeve van de bouw van 61 BAM Wooncollectie woningen ‘Landje van Kemp’ te Werkhoven. Het project bestaat uit 61 woningen in Oudhollandse architectuur, waarvan 42 koopwoningen en 19 sociale-huurwoningen.

Onze werkzaamheden hiervoor zijn afgerond en bestonden o.a. uit: maken van vaste hoofdmeetpunten, het verklikken/beschermen van de gevellijnen, uitzetten en inmeten van heipalen, maatvoeren stramienen op fundering en begane grondvloeren en het aangeven gevellijnen en peilmaten op wanden in elke betonbeuk.

Op de foto is collega Marc Boerstal te zien met op de achtergrond het eindresultaat.
Hij heeft een groot deel van de maatvoeringswerkzaamheden uitgevoerd.

BAM Woningbouw heeft voor de bouw van woningen 5 bouwstromen.
Voor meer informatie over BAM Woningbouw en de BAM Wooncollectie, zie www.bamwoningbouw.nl