Signaleren en karteren BGT


Eind april zijn collega’s Jochem Cappel en Jan ten Have gestart met de werkzaamheden voor een project t.b.v. de bijhouding van de BGT.
Het gaat om de signalering en kartering voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg in opdracht van de uitvoeringsorganisatie BLSW.


Foto: Pyramide van Austerlitz
Op de foto zien we de orthofoto 2018 met transparant de actuele BGT (PDOK-connectie).

Stand van zaken:
Jochem en Jan zijn op onze locatie Bunschoten druk bezig met het signaleren van de zachte topo (infra), harde topo (bebouwing) en dakkapellen van de vier gemeenten. Dit doen we d.m.v. Q-Gis o.b.v. de orthofoto’s 2018, de actuele BGT en andere informatie van de opdrachtgever.


Foto: bebouwde kern Woudenberg
Op de foto zien we de orthofoto 2018 met transparant de actuele BGT (PDOK-connectie). De gele puntobjecten zijn de geplaatste signaleringen in het infragebied.

Na akkoord van de signaleringen door de opdrachtgever gaan we door met het karteren. Gedurende de zomerperiode zal dit project doorlopen. Uiteindelijk moet het gehele project in week 34 worden opgeleverd.

De opdrachtgever was tevreden met het resultaat van vorig jaar en kwam met het verzoek om nog een extra jaar de werkzaamheden uit te voeren.

NB. Een orthofoto is een 2D luchtfoto op schaal die bijvoorbeeld als onderlegger gebruikt kan worden voor een signalering.