Situatiemetingen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Situatiemetingen in een winters landschap.


Collega Thom Froma heeft voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta landmeetkundige werkzaamheden verricht in een mooi winters landschap. Kadastrale grenzen zijn uitgezet in het terrein en van de bomen en het terrein zijn situatiemetingen uitgevoerd.

Vacatures Overheid

Binnen onze sector Overheid verrichten onze vakmensen werkzaamheden voor de Overheid. Wij helpen bij het beheer van de openbare ruimte bijvoorbeeld door de bijhouding van basisregistraties, GBKN-metingen en revisiemetingen.
Wij zorgen voor de juiste landmeetkundige inwinning en het gewenste eindproduct. Dat is onze kracht. Kom jij ons team versterken? Kijk dan bij onze vacatures!