Uitzetwerkzaamheden Rijnvliet Utrecht


Collega Pieter heeft in opdracht van de gemeente Utrecht coördinaten uitgezet voor bomen en plantenvakken in een nieuw te ontwikkelen gebied, Rijnvliet in Utrecht.