Verificatieposten Waterschap Vallei en Veluwe

FACTO GEO meet verificatieposten in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe .


In het kader van het project dijkverbetering Zuidelijke randmeren en Eem zijn er percelen grond aangekocht en verkocht door het Waterschap Vallei en Veluwe. De juridische levering (inschrijving van koopakte bij het Kadaster) heeft al plaatsgevonden voordat de dijkverbetering begonnen c.q. voltooid was.

Verificatieposten
Nu de dijkverzwaring is voltooid moeten de nieuwe kadastrale grenzen worden gemeten. Het betreft het gehele traject Bunschoten - Amersfoort met een kleine 300 verificatieposten.

FACTO GEO heeft de opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe gekregen om deze verificatieposten te meten. Dat meten gaat niet zo maar! In het terrein zijn de nieuwe kadastrale grenzen namelijk niet te zien. Deze moeten dus eerst aan de hand van coördinaten uitgezet en afgepaald worden. Direct na de uitzetting door FACTO GEO weten koper en verkoper waar de overgedragen gronden liggen. De verificatiemeting zal direct na het uitzetten plaatsvinden.

Woensdag 30 mei is gestart met een pilottracé. Onze collega’s Martin Janssen (werkbegeleiding) Vincent Konijnenberg (uitzetten en meten) en Jeroen Boers (uitzetten en meten) voeren de werkzaamheden uit. Vincent en Jeroen hebben al mooie foto's gemaakt tijdens hun werkzaamheden, bedankt!

Al met al is dit project een aardige logistieke uitdaging voor zowel het Waterschap als voor FACTO GEO.