Afstudeerproject of stageplek

Geodesie of Landmeetkunde is een vakgebied dat volop in beweging is.

De ruimtelijke informatie die dit oplevert is van steeds groter belang in maatschappelijke vraagstukken, zoals de energie- en mobiliteitstransitie, de circulaire economie en de fysieke leefomgeving.

Daarnaast speelt de technologische ontwikkeling een belangrijke rol bij het continu optimaliseren van werkprocessen en efficiencyverbeteringen.

Denk hierbij aan geavanceerde sensortechnologie en Internet of Things.

FACTO GEO is een erkend leerbedrijf. Wij bieden jongeren de kans om vanuit een technische opleiding het landmeetvak in de praktijk toe te passen en toepassingen te ontwikkelen in de bouw, op grote infrastructurele werken of het in kaart brengen van de ruimte.

Ontwikkeling vakgebied

Omdat FACTO GEO graag een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het vakgebied en het onderwijs, is er bij ons in principe altijd plaats voor stagiaires. FACTO GEO plaatst stagiaires van de opleidingen Geodesie, Civiele Techniek, Bouwkunde, Geomedia en Design, Hydrografie en Geografie.

Het verzoek om bij FACTO GEO afstudeerprojecten op het gebied van landmeekunde te mogen uitvoeren is altijd bespreekbaar, zolang het aansluit bij onze toekomstvisie over de positionering van ons bedrijf. Andere verzoeken voor afstudeerprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van P&O, Financiën, Automatisering of Marketing & Communicatie, worden per situatie beoordeeld.

Stage en afstuderen

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats of het uitvoeren van een afstudeeropdracht bij FACTO GEO?
Bekijk dan de Onderzoeksvragen op deze pagina en neem contact met ons op.

 

Erkend leerbedrijf in bouw, infra en landmeetkundeFACTO GEO is een erkend leerbedrijf. Bij ons brengen jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw, infra of landmeetkunde volgen, het landmeetvak in de praktijk.
Het team van FACTO GEO leert hen de kneepjes van het vak en zorgt er mede voor dat er de komende jaren goed opgeleide landmeters zijn.

 

 

Onderzoeksvragen en afstudeerprojecten

Hieronder vind je een overzicht van onze Onderzoeksvragen. Zit er iets voor je bij? Neem dan contact met ons op!

BIM bouwprocesoptimalisatie

Onderzoek naar kwaliteit ligging ondergrondse kabels en leidingen

Onderzoek QGIS

Innovaties in bijhouden Basisregistraties

Smart verduurzamen FACTO GEO 2.0

3D scannen en verwerken puntenwolken

Procesoptimalisatie 3D-modellen t.b.v. 3D machinebesturing

Onze klanten en con-collega's op de kaart

Klantportaal MyFACTOry

Ontsluiting "big data" binnen FACTO GEO


Internships en graduation assignments
Are you interested in an internship or graduation assignment? Feel free to contact us when you are interested in one of the assignments in the document!

FACTO GEO - assignments november 2019

Contact us:
Human resources
E-mail: personeelszaken@facto-geo.nl