Wie we zijn

FACTO GEO is uw partner voor geodata. Met ons team van enthousiaste vakspecialisten werken wij aan uitdagende landmeetkundige projecten in heel Nederland. Met actuele vakkennis en passie voor het vak zoeken we altijd naar de beste oplossing. Wij luisteren goed naar onze klanten, adviseren waar nodig en we zorgen ervoor dat u tevreden bent. Bij FACTO GEO bent u verzekerd van een passend product.

Diensten in samenhang

De dienstverlening van FACTO GEO is gericht op het ondersteunen van onze opdrachtgevers met producten en diensten bij inrichting, optimalisering en onderhouden van de fysieke leefomgeving of een bedrijfsterrein. Gespecialiseerde teams vertalen uw meetvraag naar een kostenefficiënte dienst of product dat geschikt is voor meerdere markten. 

FACTO GEO heeft een groot aanbod van gespecialiseerde producten en diensten op het gebied van eigendomsregistratie, projectrealisatie en asset informatie.

 

Dit doen wij

Ons werk bestaat uit het leveren van diensten en producten die de gehele keten van de ontwikkeling en beheer van de fysieke leefomgeving ondersteunen. U kunt bij ons terecht voor het ruimtelijk vastleggen van de eigendomssituatie, het landmeetkundig ondersteunen bij de uitvoering van projecten en het leveren van informatie voor het beheer van uw assets. Met up-to-date kennis van de beschikbare inwintechnologieën werken wij praktisch en resultaatgericht aan uw project.

Een gedegen advies begint met goede koffie

Heeft u een meetvraagstuk? Maak kennis met onze vakmensen en laat u adviseren in het werkveld van de geodetische data inwinning en het gebruik ervan.

Ons motto “een gedegen advies begint met goede koffie” is inmiddels een begrip en onderschrijft onze zorgvuldige benadering om met een passende oplossing voor uw vraagstuk te komen. Dat is onze meerwaarde en daar mag u ons aan houden.

Kernwaarden

Vakspecialist met focus

Onze mensen verstaan het vak en nemen de tijd voor het aanbieden van passende oplossingen voor al uw landmeetkundige vraagstukken. Het begrijpen van de vraag achter uw vraag maakt de wederzijdse verwachtingen waar.

Open en transparant

U krijgt altijd het antwoord van onze vakspecialisten. Wij zijn transparant in de kosten en urenbesteding op projecten. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Resultaatgericht

Met actuele kennis van beschikbare inwintechnologieën bieden wij praktisch en resultaatgericht de oplossing voor uw meetvraag. Wij werken aan een kostenefficiënte oplossing met marktconforme tarieven.

Gericht op langdurige klantrelaties

Het opbouwen van langdurige klantrelaties baseren wij op goed luisteren, wederzijds begrip en onderling vertrouwen én een juiste levering. Wij zijn pas tevreden als u dat bent.

CO2 prestatieladder

Al sinds 2012 hecht FACTO GEO veel waarde aan duurzaamheid en levert de hele organisatie een bijdrage aan het reduceren van haar CO2 footprint.

In de afgelopen jaren vertaalde deze bijdrage in een uitgebreide bedrijfsverklaring op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). FACTO GEO is VCA*, ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd. Sinds juli 2021 is FACTO GEO lid van de Club van 49.

Bij FACTO GEO houden we ons gericht bezig met het verbeteren van onze bedrijfsprocessen en uitvoering van de werkzaamheden en sturen hiermee actief aan op een vergaande reductie van onze CO2-uitstoot.

• Klik hier voor het Deelcertificaat CO2 Prestatieladder
• Klik hier voor het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan geheel 2021
• Klik hier voor het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e helft 2022
• Klik hier voor het Communicatieplan 2022

Co2 Prestatieladder logo

Wij brengen ons brandstofverbruik, de vervoersbewegingen van onze medewerkers, onze huisvesting én de wijze waarop wij met (bedrijfs)materialen omgaan in kaart en voeren actief verbeteringen door: het reduceren van het aantal vervoersbewegingen door locatieonafhankelijk werken mogelijk te maken, het efficiënt plannen van woon-werkverkeer bij projecten, het hanteren van lage uitstootnormen van ons wagenpark door waar mogelijk elektrisch rijden te stimuleren en bewust te kiezen voor het gebruik van energiezuinig materiaal.

Wij realiseren ons goed dat deze verantwoordelijkheid niet stopt bij onze eigen organisatie. De gehele keten heeft hierin een rol. Samen met onze leveranciers, partners en overige betrokkenen dragen we gezamenlijk bij aan de reductie van onze CO2 footprint op ons kleine stukje aarde.

Een heleboel kleine verbeteringen maken samen het verschil. Precies waar FACTO GEO voor staat.

Ron Rozema

FACTO GEO verandert als geodata partner mee met de marktbehoeften. Dit doen wij door onze producten en diensten in samenhang met elkaar te positioneren, waarbij onze aanpak verschuift van projectmatig naar procesmatig. De vraag van de klant staat onverminderd voorop. Dit betekent standaardiseren waar het kan en maatwerk leveren waar het in belang van de oplossing gewenst is. Wij betrekken klanten actief bij onze werkzaamheden met herkenbare producten, transparante processen en toegang tot onze diensten. Vergelijk het met gerenommeerde webwinkels, maar dan wel met één belangrijk verschil; wij willen voor de oplossing noodzakelijk maatwerk toevoegen zónder dat dit concessies doet aan de herkenbaarheid en transparantie. Dit vraagt om kennis en materieel die deze visie ondersteunt. Ons team staat ervoor!

neem contact op
Onze klanten