Project: HOV-Westtangent

De HOV-Westtangent is een busverbinding tussen de vervoersknooppunten Amsterdam Sloterdijk en busstation Schiphol Noord. Voor een kortere reistijd en betrouwbare dienstregeling wordt het tracé opgewaardeerd. Zo wordt onder andere de bestaande brug over de Ringvaart vervangen en wordt de bochtige route via het viaduct over de A9 vervangen door een nieuwe brug. Om de huidige situatie goed in beeld te brengen zijn er metingen uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van verschillende inwinningsmethoden. Er is ingewonnen door middel van rijdend scannen, statisch scannen en terrestrisch meten (totalstation en GPS).

Het doel voor de gemeente Haarlemmermeer is: via een aanbesteding in de vorm van een UAV-GC Design & Contruct een passende oplossing vinden vanuit de markt. Een volledige en betrouwbare DTM is een belangrijk onderdeel voor de gemeente om het project in deze vorm uit te besteden richting de marktpartijen.

Projectfacts

Projectnr. & Status:
 • 1385.140–> Status: Afgerond
 • Uitvoering: januari – april 2020
Opdrachtgever:
 • Gemeente Haarlemmermeer
Projectleiding:
 • André Harsevoort (Projectleider)
Het project in cijfers:
 • Oppervlakte projectgebied: ca. 55 ha
 • Oppervlakte terrestrische metingen: ca. 36 ha

START: De processtappen in het project

STAP 1: Voorbereiding
 • Er vindt afstemming plaats met de diverse betrokken partijen, waaronder Gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat, Schiphol Real Estate en onderaannemers.
 • Er wordt een planning en gebiedsindeling van de terrestrisch in te meten gebieden gemaakt.
 • Er worden vergunningen en toestemming geregeld voor de toegang tot de diverse gebiedsdelen.
STAP 2: Uitvoering meting
 • De terrestrische meting wordt uitgevoerd met totalstation en GPS, waarbij de grondslag gemeten wordt met GPS en hierop door middel van tachymetrie wordt aangesloten.
 • De statische scan wordt uitgevoerd met scanappatuur en berekend ten opzichte van bekende grondslag.

 

STAP 3: Verwerking
 • De meetdata wordt opgewerkt en gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. De terrestrische metingen worden aangesloten op data afkomstig uit de ingewonnen scans. –
 • De meetdata wordt opgewerkt conform NLCS in een CAD-bestand.

 

STAP 4: Eindcontrole

De eindcontrole bestaat uit een kwaliteitsbeoordeling van de ingewonnen data. Hierbij wordt beoordeeld of het eindproduct aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoet voor wat betreft nauwkeurigheid en volledigheid.

 

STAP 5: Leveren

Geleverd wordt een CAD-bestand in 3D (DTM) volgens de NLCS-codering.

 

Uitleg gebruikte afkortingen

HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer, dit is stads- en streekvervoer dat voldoet aan hoge eisen op het gebied van snelheid (goede doorstroming), frequentie (vaak rijden) en een hoog niveau voor wat betreft comfort en informatievoorziening. DTM = Digitaal Terrein Model, dit is een gedetailleerde 3d-weergave van het terrein. Het bestand in CAD-formaat kan als basis dienen voor onder andere ontwerp, grondverzet en volumebepalingen.

“Het eindresultaat is top!!”

Projectleider HOV-Westtangent

 

Klik hier om de projectsheet te downloaden.