Meetgegevens derden

In deze opdracht worden nieuwe kadastrale percelen gevormd ten behoeve van het uitgeven van bouwkavels voor de uitbreiding van een bedrijventerrein. In dit voorbeeld worden de grenzen ook uitgezet door FACTO GEO.

“Meetgegevens derden” iets voor u?

Het Kadaster biedt de mogelijkheid om via meetgegevens derden zelf een aanvraag en meting aan te leveren. FACTO GEO kent deze procedures en heeft jarenlange ervaring in meten, verwerken en kartering van nieuwe grenzen. U kunt zich in dit proces door ons laten adviseren en begeleiden. FACTO GEO verzorgt de inmeting, de verwerking van de meting, het vervaardigen van een kadastraal veldwerk en levert de bestanden aan conform de eisen die het Kadaster stelt. Verder begeleiden wij de aanlevering van de gegevens door de klant aan het Kadaster door middel van een deels ingevulde e-mail en eventueel deels ingevulde machtigingen. Het is ook mogelijk om de percelen door FACTO GEO uit te laten zetten en vervolgens gelijk kadastraal in te laten meten t.b.v. aanleveren meetgegevens derden. Ook een verificatiemeting van een met voorlopig kadastrale grenzen gevormd perceel is mogelijk door middel van aanleveren meetgegevens derden.

STAP 1: voorbereiding (optioneel)

Het maken van uitzetgegevens op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld coördinaten of een kavelplan in DWG-formaat zijn.

STAP 2: Uitzetten van de perceelsgrenzen (optioneel)
 • Het uitzetten van de perceelsgrenzen met GPS of tachymeter. 
 • De hoekpunten worden gemarkeerd door piketten en/of ijzeren buizen.
STAP 3: Kadastraal inmeten van de grenzen 
 • Het inmeten van de uitgezette of aangewezen grenzen en de nabijgelegen topografie conform de eisen van het Kadaster.
Notitie:

FACTO GEO kan ook het kadastraal inmeten van reeds door middel van voorlopig kadastrale grenzen gevormde percelen verzorgen. Ook het vooraf vormen van de percelen door middel van voorlopig kadastrale grenzen of het vervaardigen van een GML bestand ten behoeve van het vormen van voorlopig kadastrale grenzen behoort tot de mogelijkheden.

Een GML-bestand (Geography Markup Language) is een bestandsformaat dat wordt gebruikt voor geografische bestanden. Een notaris kan dit bestand gebruiken om de percelen te vormen met voorlopige kadastrale grenzen in de webapplicatie ‘Splits’ van het Kadaster.

STAP 4: Verwerking meetgegevens
 • Het verwerken van de meetgegevens in Move3
 • Vervaardigen van een kadastrale meetschets

Move3 is vereffeningssoftware waarmee de ingewonnen meetgegevens worden getoetst aan de door het Kadaster gestelde eisen.

STAP 5: Controle
 • De kadastrale meetschets wordt ter controle naar de opdrachtgever gestuurd. De opdrachtgever beoordeelt de kadastrale meetschets op juistheid van de te vormen grenzen/percelen.
STAP 6: Levering
 • De “externe meetgegevens” ten behoeve van de levering aan het Kadaster voor de vastlegging van de dedefinitieve kadastrale grenzen:
 1. MOVE-3 bestanden van de metingen.
 2. Ruwe meetdata – Meetschetsen in pdf-formaat.
 3. Deels vooringevuld formulier “schriftelijke verklaring tbv splitsing”
 • Opdrachtgever verzorgt vervolgens zelf de levering aan het Kadaster. FACTO GEO zal dit begeleiden.
Notitie:
 • FACTO GEO kan in dit proces ook het vervaardigen van de verkooptekeningen van de percelen verzorgen.
 • Bij het aanleveren van meetgegevens aan het Kadaster ontvangt de aanvrager een korting op kosten voor een nieuwgevormd perceel. Betreft het een verificatiemeting dan ontvangt de verkoper of koper een vergoeding per perceel van het Kadaster.

Klik hier om de projectsheet te downloaden.