Grond- en eigendomsregistratie

Ons land verandert continu. Voor de aanleg van woonwijken, realisatie van nieuwe natuur, de bouw van scholen, de herinrichting van een watergang, of de aanleg van duurzame energie-netten zijn ingrepen in onze leefomgeving onontbeerlijk. Het eigendomsrecht op grond verandert daarbij: een gemeente koopt grond van een waterschap, een projectontwikkelaar van een gemeente en een burger van een projectontwikkelaar.

FACTO GEO faciliteert grondtransacties door het uitzetten en inmeten van nieuwe eigendomsgrenzen. Het vastleggen van aanwijs van nieuwe grenzen door grondeigenaren bij verkoop of splitsing van percelen en het voorbereiden van verkoop door het maken van verkooptekeningen. Ook bij het splitsen van appartementsrechten en het maken van de juiste tekeningen is FACTO GEO uw partner.

Grenzen

Waar ligt de grens of waar moet de grens komen? Dat zijn vragen waarbij FACTO GEO u kan helpen.  Wij maken grenzen zichtbaar in het terrein, beschrijven de situatie en meten grenzen voor u in. Dit alles vanzelfsprekend binnen de juridische kaders en richtlijnen zoals gesteld door het Kadaster.

 

Gecertificeerd door het Kadaster

Onze expertise wordt ook door het Kadaster ingezet. Wij zijn al ruim 10 jaar een van de geselecteerde bedrijven in Nederland die namens het Kadaster werkzaamheden mogen uitvoeren in het kader van perceel splitsingen en verificatieposten.