Bouwrealisatie

Nederland telt in 2030 meer dan 18.5 miljoen inwoners. Zij hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, onderwijs te volgen en te ontspannen. We staan voor een enorme bouwopgave die door klimaatadaptatie en energietransitie extra uitdagend is. Nieuwbouw, maar ook herbestemming en duurzame renovatie van bestaand vastgoed bieden oplossingen en kansen om aan deze opgave te voldoen. De juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek is cruciaal.

Van bouwgrond tot bouwwerk

Wij hebben een bewezen trackrecord als het gaat om bouwprojecten op tijd, met zorgvuldigheid en met de vereiste kwaliteit te helpen realiseren. Of het nu gaat om maatvoering in de utiliteitsbouw, uitzetten van funderingen, vlakheidsmetingen, continue omgevingsmonitoring tijdens de bouw of het in beeld brengen en 3D-modelleren van bestaande bouwwerken. Uw BIM-vraag is onze uitdaging en met ons team en inzet van moderne technieken als robotisering gaan wij deze graag aan.

Bouwrealisatie

NASIM+

NASIM+ combineert maatvoering, controlemeting, scannen én monitoring. Met deze innovatie bent u zeker van snelle informatievoorziening en meer bewegingsruimte op de bouwplaats.

NASIM+

In de hele keten

We ervaren ontwikkelingen in de bouwsector en zien dat onze klanten partners zoeken die een rol met meer impact in de “driehoek van circulair bouwen” kunnen waarmaken. Steeds vaker worden wij ingeschakeld als Geo-partner, met een breed pakket aan dienstverlening en kennis, die verder gaat dan alleen het bouwen. Wij helpen u met juiste, actuele en hoogwaardige geo-informatie en meetgegevens in de het gehele keten van planvorming, realisatie en beheer. Wij leveren daarbij de diensten die u nodig heeft om bouwprojecten te realiseren en het proces daartoe te optimaliseren.

Albert de Vries
Albert de VriesProjectleider Bouw
Kunnen we iets voor u betekenen? Albert vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij uw project. Neem vrijblijvend contact met hem op.