Hoewel FACTO GEO veel zorg besteedt aan de controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door FACTO GEO worden gewijzigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van FACTO GEO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FACTO GEO.

FACTO GEO geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Privacy Statement Website FACTO GEO

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft FACTO GEO de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Op deze pagina staat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze treft u hier

Opslag van gegevens / statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. FACTO GEO heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.