Inrichting en beheer Openbare Ruimte

De openbare ruimte is continue aan verandering onderhevig. Er wordt bijvoorbeeld een lantaarnpaal geplaatst of een straat opnieuw heringericht. Maar veranderingen hebben vaak ook een relatie met grotere vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energie, stikstof of HOV.

Om deze veranderingen in goede banen te leiden is het voor overheden en/of beheerders essentieel om te beschikken over actuele, betrouwbare, nauwkeurige en leesbare geo-data, zowel boven als onder de grond. Hierdoor kunnen betere beslissingen worden genomen, maar ook passende oplossingen worden bedacht.

Integrale bijhouding

Gemeenten, provincies, waterschappen hebben een belangrijke rol in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Een belangrijke onderdeel hierin is de wettelijke verplichting in het beheer en bijhouding van de basisregistraties, zoals BAG en BGT. Deze basisregistraties dienen veelal als belangrijkste basis in de planvorming, maar ook in het beheer van de openbare ruimte. Onder de noemer van ‘Integrale bijhouding‘ verzorgt FACTO GEO het bijhouden van de basisregistraties BAG/BGT, waarbij ook de BOR en de WOZ worden meegenomen.

Inrichting en beheer Openbare Ruimte - kerk

Onze producten

Waar het gaat over het inwinnen, beheren en leveren van geo-data is FACTO GEO uw partner. In gespecialiseerde teams vertalen we uw inwin- en/of beheervraag naar een kostenefficiënte dienst of product.

Onderstaand een greep uit onze producten. Klik op één van onze producten voor meer informatie.

Nielson Domburg
Nielson DomburgProjectleider
Kunnen we ook iets voor u betekenen? Nielson vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij uw project. Neem vrijblijvend contact met hem op.