380kV Hoogspanningsverbinding van Bedum naar Vierverlaten

Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder. De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden. Met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.

Daarom bouwt TenneT een nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten, bij Groningen. Deze verbinding vervangt de huidige 220 kV- hoogspanningsverbinding. Om de elektriciteit verder te kunnen transporteren wordt ook het hoogspanningsstation in Vierverlaten verbouwd en uitgebreid met een nieuw 380kV-station. In dit project is FACTO GEO verantwoordelijk voor de complete maatvoering en monitoring.

André Harsevoort
André HarsevoortProjectleider
Kunnen we ook iets voor u betekenen? Albert vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij uw project. Neem vrijblijvend contact met hem op.
380kV Hoogspanningsverbinding van Bedum naar Vierverlaten
380kV Hoogspanningsverbinding van Bedum naar Vierverlaten
380kV Hoogspanningsverbinding van Bedum naar Vierverlaten

Werkzaamheden

1. Voorbereiding

Voorbereiding en inrichting
 • Opstellen van een deelkwaliteitsplan (DKP) maatvoeren.
 • Uitvoeringstechnische voorbereiding en engineering fase 2: “Aangepast bouwen 12 mastlocaties”
 • Uitvoeren nulinspectie met LIDAR en orthomosaicfoto’s.
 • Met zusterbedrijf 06-GPS beschikt FACTO GEO over hoogwaardige GNSS kennis en een landelijk dekkend referentienetwerk.

2. Maatvoering

Bouwplaatsinrichting en betonfundaties
 • Maatvoeren van het werkgebied, ca. 50 km afrastering en tijdelijke bouwwegen. (ca. 45.000 betonplaten)
 • Inmeten en uitzetten van kruisende ondergrondse infra (Klic), vaarwegen, genereren profiel vrije ruimte.
 • Maatvoeren en het realtime monitoren van zo’n 104 betonfundaties variërend van omvang met daaronder tussen de 40 en 70 heipalen.
 • Teamwork tussen BAM, MAMMOET en FACTO GEO tijdens het plaatsen van de vele ankerkooien die tot wel 16 ton wegen.

3. Revisiemetingen

Revisiemetingen Asset informatie Tennet
 • Onze maatvoerders hebben de nieuw gerealiseerde objecten eenmalig ingemeten en meervoudig gebruikt.
 • De meetresultaten zijn gebruikt om aantoonbaar te voldoen aan de producteisen zoals in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn opgenomen.
 • Daarnaast heeft FACTO GEO de assetdata opgewerkt en conform het Meetbestek Tennet TSO geleverd.