Actualisatie BGT

In deze opdracht worden van verschillende locaties (subdeelgebieden) verspreid in Nederland BGT gegevens van Rijkswaterstaat geactualiseerd op basis van bestaande DTB gegevens. Dit om de BGT weer actueel te maken.

Nielson Domburg
Nielson DomburgProjectleider
Kunnen we ook iets voor u betekenen? Nielson vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij uw project. Neem vrijblijvend contact met hem op.

Toegepaste innovaties

 • Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde FME-scripts ter ondersteuning van het productie- en controleproces.
 • Opzetten en inzetten van het FACTO GEO klantportaal als communicatieplatform naar alle projectbetrokkenen.
 • Nieuwe werkwijze in complexe projectvorm en toepassing van een specifieke vorm van projectmanagement, o.a. samenwerking met raamcontractpartners en uitvoerende onderaannemer.

Werkzaamheden

1. Voorbereiding

Afstemming en communicatie
 • Relevante DTB-objecten herclassificeren naar BGT-objecten d.m.v. een FME-script.
 • Verschillen bekijken tussen actuele DTB en verouderde BGT d.m.v. een FME-script.
 • Rakende bronhouders (gemeenten, provincies etc.) worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

2. Verwerking

Verwerking van de geometrie
 • Verwerking van geometrie in dgDialog.
 • Waar de DTB actueler is dan de BGT wordt deze door de uitvoerende onderaannemer ingewerkt. Het aansluiten aan de rand van het gewijzigde gebied is het meeste werk. We gaan zeer voorzichtig om met objecten van andere BGT-bronhouders.
 • Opdrachtgever, projectteam en onderaannemer kunnen de voortgang inzien in het FACTO GEO klantportaal.

3. Afronding

Eindcontrole en levering
 • De eindcontrole bestaat uit een deel automatische FME-controlescripts en een deel visuele/handmatige controles. Eventueel gevonden fouten worden gebundeld en verbeterd door de onderaannemer.
 • Wij leveren de aangepaste BGT rechtstreeks aan de Landelijke Voorziening (LV-BGT).
 • De opdrachtgever ontvangt de verwerkingsverslagen en een controlerapport met checklist om aan te tonen dat aan alle eisen is voldaan.

BGT = Basisregistratie Grootschalige Topografie. De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De BGT is gratis beschikbaar voor overheden, burgers en bedrijven via PDOK.

DTB = Digitaal Topografisch Bestand. Het DTB is het standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen.