Project: Actualisatie BGT

In deze opdracht worden van verschillende locaties (subdeelgebieden) verspreid in Nederland BGT gegevens van Rijkswaterstaat geactualiseerd op basis van bestaande DTB gegevens. Dit om de BGT weer actueel te maken.

BGT = Basisregistratie Grootschalige Topograe. De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De BGT is gratis beschikbaar voor overheden, burgers en bedrijven via PDOK.

DTB = Digitaal Topografisch Bestand. Het DTB is het standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen.

Projectfacts

Projectnr. & Status:
 • 1ste jaar 2020-2021 –> 6785.144 –> Status: Afgerond
 • 2de jaar 2021-2022 –> 6785.153 –> Status: In uitvoering

Opdrachtgever:

 • Rijkswaterstaat Projectteam

1ste Jaar 2020-2021 –> Het project in cijfers:

 • Aantal deelgebieden: 4
 • Aantal subdeelgebieden: 57
 • Aantal BRAVO abonnementen: 84
 • Aantal BRAVO vooraankondigingen: 57
 • Aantal voortgangsrapportages: 12
 • Aantal keer overleg met opdrachtgever: 23

2de Jaar 2021-2022 –> Het project in cijfers (tot nu toe):

 • Aantal deelgebieden: 4 (1 gereed)
 • Aantal subdeelgebieden: 49 (9 in uitvoering/gereed)
 • Aantal BRAVO abonnementen: 54 (13 aangemaakt)
 • Aantal BRAVO vooraankondigingen: 49 (11 aangemaakt)
 • Aantal voortgangsrapportages: 20 (4 geleverd)
 • Aantal keer overleg met opdrachtgever: 25 (5x overleg gehad)

START: De processtappen per subdeelgebied

STAP 1: Voorbereiding 
 • Relevante DTB-objecten herclassiceren naar BGT-objecten d.m.v. een FME-script.
 • Kijken waar de verschillen tussen actuele DTB en verouderde BGT zitten d.m.v. een FME-script.
STAP 2: Communicatie & Afstemming
 • Opdrachtgever, projectteam en onderaannemer kunnen allen de voortgang inzien in het FACTO GEO klantportaal.
 • Rakende bronhouders (gemeenten, provincies etc.) worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden via een vooraankondiging. Hierdoor vindt waar nodig afstemming plaats met rakende bronhouders.
STAP 3: Verwerking van de geometrie
 • De verwerking van de geometrie vindt plaats in dgDialog.
 • Waar de DTB actueler is dan de BGT wordt deze door de uitvoerende onderaannemer ingewerkt. Het aansluiten aan de rand van het gewijzigde gebied is het meeste werk. Ook wordt zeer voorzichtig omgegaan met objecten van andere BGT-bronhouders
STAP 4: Eindcontrole
 • De eindcontrole bestaat uit een deel automatische FME-controlescripts en een deel visuele/handmatige controles. Eventueel gevonden fouten worden gebundeld en verbeterd door de onderaannemer
Stap 5: Leveren
 • De aangepaste BGT wordt rechtstreeks aan de Landelijke Voorziening (LV-BGT) geleverd.
 • De opdrachtgever ontvangt de verwerkingsverslagen en een controlerapport met checklist om aan te tonen dat aan alle eisen is voldaan.

Toegepaste innovaties

 1.  Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde FME-scripts ter ondersteuning van het productie- en controleproces.
 2. Opzetten en inzetten van het FACTO GEO klantportaal als communicatieplatform naar alle projectbetrokkenen.
 3. Nieuwe werkwijze in complexe projectvorm en toepassing van een specifieke vorm van projectmanagement, o.a. samenwerking met raamcontractpartners en uitvoerende onderaannemer.

“Met FACTO GEO is het prettig samenwerken”

Evaluatieverslag Rijkswaterstaat

Klik hier om de projectsheet te downloaden.