Van bouwgrond tot bouwwerk 

Nederland telt in 2030 meer dan 18.5 miljoen inwoners. Zij hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, onderwijs te volgen en te ontspannen. We staan voor een enorme bouwopgave die door klimaatadaptatie en energietransitie extra uitdagend is. Nieuwbouw, maar ook herbestemming en duurzame renovatie van bestaand vastgoed biedt oplossingen en kansen om aan deze opgave te voldoen. De juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek is daarbij cruciaal.

FACTO GEO is uw geo-partner en ondersteunt uw organisatie met een uitgebreid pakket aan producten en diensten bij het aangaan van deze uitdaging. Wij hebben een bewezen trackrecord als het gaat om bouwprojecten op tijd, met zorgvuldigheid en met de vereiste kwaliteit te helpen realiseren. Of het nu gaat om maatvoering in de utiliteitsbouw, uitzetten van funderingen, vlakheidsmetingen, continue omgevingsmonitoring tijdens de bouw of het in beeld brengen en 3D-modelleren van bestaande bouwwerken. Uw BIM-vraag is onze uitdaging en met ons team en inzet van moderne technieken als robotisering gaan wij deze graag aan.

In de hele keten

We ervaren ontwikkelingen in de bouwsector en zien dat onze klanten partners zoeken die een rol met meer impact in de “driehoek van circulair bouwen” kunnen waarmaken. Steeds vaker worden wij ingeschakeld als Geo-partner, met een breed pakket aan dienstverlening en kennis, die verder gaat dan alleen het bouwen. Wij helpen u met juiste, actuele en hoogwaardige geo-informatie en meetgegevens in de het gehele keten van planvorming, realisatie en beheer. Wij leveren daarbij de diensten die u nodig heeft om bouwprojecten te realiseren en het proces daartoe te optimaliseren.

Bel of mail ons voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Projectleider Bouw: Albert de Vries

Projectleider 3D scanning: André Harsevoort